top of page

Eva Mohauptová, PCKA, PCC

Eva Mohauptová

Láska, pokora, odvaha – tři moji andělé, kteří mi vždy v nejistých dobách připomenou, co opravdu stojí za to.

Manželka a matka 2 dětí.

Průvodce vědomým podnikáním, koučka, mentorka a lektorka. 

Zabývám se individuálním koučováním a koučováním pracovních týmů, provázením vědomým podnikáním, jsem garant a lektorka programů Team Leader, Facilitace a porady, Týmový koučink, lektorka práce.

V mé práci se umím naladit na klienta jeho potřeby, spojuji zaměření na výsledky s intuicí a vhledem. Je pro mě důležité spojovat pracovat s humorem a lehkostí. Základem mojí práce je respekt a partnerství vůči klientovi. Jsem praktická, takže mám ráda užitečnost a využitelnost nových poznatků a maximální otevřenost vůči klientovi.

V práci s týmy a skupinami vnímám důležitost jednotlivce i skupinovou dynamiku. Ve své práci podporuji respekt k jednotlivci i efektivitu týmů jako celku.

Jsem členka Mezinárodní federace koučů - ICF. 

Absolvovala jsem výcviky Individuálního koučování (128 hodin) a týmového koučování (32 hodin) Ericsson College International.

Prošla jsem certifikací Diploma in Managment Coaching and Mentoring – Institute of Leadership and Management, GB.

Absolvovala jsem VŠE v oborech informační technologie a psychologie v řízení firmy. Od roku 2003 se věnuji koučování pracovních týmů. Od roku 1999 do roku 2005 jsem pracovala jako lektorka, vedoucí kurzů a projektová manažerka pro kurzy týmové spolupráce a týmového koučování ve společnosti Adventura Teambuilding s.r.o. Vyučovala jsem externě týmovou spolupráci na VŠE Praha. Od roku 2005 se věnuji individuálnímu koučování. Od roku 2002 se věnuji týmovému koučování. Od roku 2011 provázím firmy na cestě ke koučovacímu stylu vedení a vědomému podnikání.

Jsem autorka monografie "Teambuilding – cesta k efektivní spolupráci" (2005, Portál) a monografie Týmový koučink (2013, Portál).

Zkušenosti v číslech:

Jako kouč a trenér jsem spolupracovala s více než 180 pracovními firemními týmy.

Vedla jsem více než 60 projektových týmů.

Byla jsem členem více než 50 projektových týmů.

Mám odkoučováno více jak 1000 hodin individuálního a týmového koučinku.

V minulosti jsem se věnovala horolezectví, raftingu, potápění, vysokými lany v mnoha podobách, vyzkoušela jsem skok s padákem. Mým největším adrenalinem je moje práce.

Mým koníčkem je práce s pohybem a osobními rytmy, což ráda využívám i ve svých programech.

bottom of page