top of page

Zdeněk Štěpánek, PCKA, PCC

Zdeněk Štěpánek

narozen 1964, ženatý, čtyři dcery


Zkušenosti z TOP managementu

 • nyní - zakladatel a jednatel firmy Koučink akademie s.r.o. (www.koucinkakademie.cz) a Akademie Libchavy.

 • dříve - zakladatel a generální ředitel firmy FITMIN a.s. (www.fitmin.cz)

 • po zapojení FITMIN a.s. do mezinárodní skupiny Dibaq (www.dibaq.com) předseda představenstva DIBAQ a.s. (www.dibaq.cz ), zodpovědný za rozvoj skupiny Dibaq ve střední Evropě

 • zakladatel a jednatel firmy Chlorella centrum s.r.o (www.chlorellacentrum.cz ) - potravinové doplňky zdravé výživy

 • zakladatel a jednatel firmy DITECH s.r.o. – výroba speciálních strojírenských technologií

Všechny firmy byly mnou nově založené a jsou úspěšné ve svých oborech. Tyto firmy byly v roce 2006 úspěšně prodány.

Zkušenosti kouče a trenéra koučovacího přístupu

 • 10 let se věnuji transformačnímu koučinku, pracoval jsem pro více než 400 klientů a koučoval v individuálních koučincích více jak 2500 hodin.

 • Zaměřuji se na osobní transformaci v oblasti leadershipu, conflict managementu a stress managementu. Specializuji se na vztahové věci na pracovišti a zvyšování motivace. Provázím vizemi, posláním, či zastavením se nad strategiemi.

 • 8 let vedu speciální skupinové koučinky - týmové dílny ředitelů, kde se setkávají lidé, kteří jsou „v čele“.

 • Založil jsem a vedu s kolegy koučovací školu s akreditací ICF. (Spirála kouče 147hodin ACSTH)

 • Implementace koučovacího stylu do firem v projektech trvající 9-10 let – zakladatel projektu „Tvoříme výkonné a spokojené firmy“ - dlouhodobá spolupráce s firmami. Saint-Gobain ADFORS CZ, s.r.o., VIVANTIS a.s., Retia a.s., Roltechnik a.s., Dibaq a.s., Czech Trade, ČSOB, a.s., Schott, s.r.o., Esab, s.r.o., Galvamet, s.r.o., Allianz pojišťovna, a.s., Hella Autotechnik Nova, s.r.o.,…

 • Autor a trenér certifikovaného programu MŠMT jako rekvalifikační vzdělání pod názvem „MANAŽER“. Tímto procesem prošlo více jak 700 managerů.

 • Spoluautor projektu celoživotního vzdělávání koučů-průvodců

 • Spoluzakladatel a spoluautor projektu pro školy V zemi Komenského v Pardubickém a Královehradeckém kraji

Můj přístup ke koučování vychází z několika základních zdrojů poznání

Jsem člen mezinárodní profesní organizace ICF a řídím se jejími standardy a Etickým kodexem ICF

 • výcvik „Transformační koučování“ – Marilyn Atkinson, Ph.D. (2017)

 • „Expanding Emotional Intelligence“ – Marilyn Atkinson, Ph.D. (2016)

 • Semináře „Cesta“ a „Manifestace hojnosti“ – Brandon Bays (2016)

 • Výcvik niterního leadershipu „The Hero's Journey and the Creative Self“ Robert Dilts and Dr Stephen Gilligan.(2013)

 • Více než 500 hodin výcviků systemiky u mnoha učitelů s různými přístupy k vedení systemických konstelací. Na tomto základě jsem vytvořil svůj originální přístup založený na systemickém koučování s prvky konstelací a NLP. Učitelé: Jan Bílý (2010,2012), Bhagat(2010-2011), Samsudin (2010), Manuela Erdoedy(2010), Bert Hellinger (2011), John Whittington (2013), Marianne Franke-Gricksch (2013)

 • „Synergy in mastery of coaching“ Noel Posus Austrálie (2010)

 •  „Inner Game of Team Leadership“ u Dr. Valerio Pascotto USA (2010)

 •  Master Erickson nedirektivní terapie u Nicka Evanse (2009) – certifikováno ABH

 • NLP Practicioner u Nicholas Evans- NLP DEVON UK – certifikováno INLPTA (2009)

 • Tréninky u Michael Bungay Stanier Canada (2008) („Coaching towards Great Work“, „Coaching Skills for Managers Too Busy to Coach“, „The Clean and Clear team“)

 • Absolvent tréninku u Sira John Whitmore UK (2007) („Leadership and Management Coaching Training“)

 • Akreditovaný výcvik „The Art & Science of Coaching“ (2006-2007) 128hodin, týmového koučinku „Completion Team Coaching“ 2007, „Completion NLP for Coaches“ 2009 od Marylin Atkinson, Erickson College International www.erickson.edu

 • Absolvování kurzu „Účinné koučování“ u PhDr. Jana Kobylky (2004)
   

Moji klienti – projekty ve firmách

 • Jako průvodce vědomého podnikání podporuji rozvoj zdravého efektivního firemního systému

 • Pokud má firma kompetenční model jsem schopen se svým týmem tento model rozvinout ve skutečné schopnosti nejen znalosti

Publikační činnost

 • 2014 Mentorink, Portál Praha 2014

Těžiště zaměření koučinku

 • Jdeme za cílem V první etapě spolupráce se snažíme s koučovaným vhodnými technikami a prostředky najít takový cíl, který nastartuje „motor motivace“. Je nutné naleznout takový cíl, do kterého má koučovaný chuť. Pokud máme stanovený cíl, uzavíráme s koučovaným dohodu, že tímto směrem půjdeme a pouze koučovaný může tuto dohodu v průběhu procesu změnit.

 • Pracuji s úctou ke koučovanému Pro mne, jako kouče, je základní zásadou, že kouč neradí, ale má úctu k potenciálu koučovaného a pouze „dodává palivo“ a „předkládá mapy“ k tomu, aby potenciál byl co nejlépe využíván. Pouze koučovaný ví, co chce, kouč je partnerem pro dosažení tohoto cíle. Dodržuji proces koučování s využitím všech technik, které jsem načerpal od svých učitelů.

 • Pomáhám překonávat strach Pro mne je koučování úspěšné pouze v tom případě, že se nám podaří dosáhnout skutečnou kvalitativní změnu, ne pouze změnu na týden či měsíc, ale změnu, která je integrována do života. Pokud koučovaný skutečně nalezne chuť „poznávat nové“ jsem připraven mu napomáhat „nastupovat na tenké lano“ do oblastí, kde ještě nikdy nebyl a rád by je prozkoumal.

 • Pracuji v bezpečném prostředí Pod tímto lanem je však bezpečná síť, kterou tvořím v celém procesu koučování. A to svou oporou, energií a pozitivním přístupem k procesu. „Výšku lana“ si určuje koučovaný a já to vždy respektuji. Dodržuji etický kodex ICF, nikdy z koučinku neposkytuji nikomu žádné informace.

 • Sdílím radost Pokud se nám společně podaří nálezt „NOVÝ PROSTOR“ velmi rád se účastním vteřinových či minutových oslav, které jsou odměnou nejen pro koučovaného, ale i pro mne.

Osobní styl

Mám 23-ti letou zkušenost z managerského prostředí. Což je jeden z důvodů, proč si mě vybírají vrcholoví manažeři, mám již něco za sebou a jsem schopen se naladit v koučinku i mentorinku na jakákoliv témata, která jsou ve vrcholovém managementu běžná.

Zvláštnosti

Managerská i podnikatelská zkušenost, energie, tah na branku, dlouhodobá spolupráce a zkušenost s provázením generálních ředitelů firem.

stepanek

Eva Mohauptová, PCKA, PCC

Eva Mohauptová

Láska, pokora, odvaha – tři moji andělé, kteří mi vždy v nejistých dobách připomenou, co opravdu stojí za to.

Manželka a matka 2 dětí.

Průvodce vědomým podnikáním, koučka, mentorka a lektorka. 

Zabývám se individuálním koučováním a koučováním pracovních týmů, provázením vědomým podnikáním, jsem garant a lektorka programů Team Leader, Facilitace a porady, Týmový koučink, lektorka práce.

V mé práci se umím naladit na klienta jeho potřeby, spojuji zaměření na výsledky s intuicí a vhledem. Je pro mě důležité spojovat pracovat s humorem a lehkostí. Základem mojí práce je respekt a partnerství vůči klientovi. Jsem praktická, takže mám ráda užitečnost a využitelnost nových poznatků a maximální otevřenost vůči klientovi.

V práci s týmy a skupinami vnímám důležitost jednotlivce i skupinovou dynamiku. Ve své práci podporuji respekt k jednotlivci i efektivitu týmů jako celku.

Jsem členka Mezinárodní federace koučů - ICF. 

Absolvovala jsem výcviky Individuálního koučování (128 hodin) a týmového koučování (32 hodin) Ericsson College International.

Prošla jsem certifikací Diploma in Managment Coaching and Mentoring – Institute of Leadership and Management, GB.

Absolvovala jsem VŠE v oborech informační technologie a psychologie v řízení firmy. Od roku 2003 se věnuji koučování pracovních týmů. Od roku 1999 do roku 2005 jsem pracovala jako lektorka, vedoucí kurzů a projektová manažerka pro kurzy týmové spolupráce a týmového koučování ve společnosti Adventura Teambuilding s.r.o. Vyučovala jsem externě týmovou spolupráci na VŠE Praha. Od roku 2005 se věnuji individuálnímu koučování. Od roku 2002 se věnuji týmovému koučování. Od roku 2011 provázím firmy na cestě ke koučovacímu stylu vedení a vědomému podnikání.

Jsem autorka monografie "Teambuilding – cesta k efektivní spolupráci" (2005, Portál) a monografie Týmový koučink (2013, Portál).

Zkušenosti v číslech:

Jako kouč a trenér jsem spolupracovala s více než 180 pracovními firemními týmy.

Vedla jsem více než 60 projektových týmů.

Byla jsem členem více než 50 projektových týmů.

Mám odkoučováno více jak 1000 hodin individuálního a týmového koučinku.

V minulosti jsem se věnovala horolezectví, raftingu, potápění, vysokými lany v mnoha podobách, vyzkoušela jsem skok s padákem. Mým největším adrenalinem je moje práce.

Mým koníčkem je práce s pohybem a osobními rytmy, což ráda využívám i ve svých programech.

Eva Mohauptova

Helena Futerová

Moje vize

Propojovat rychlost businessu, kterou jsme převzali ze západu, s principy moudrosti a klidu, tisíciletími prověřenými na východě.

Tím zprostředkovávat lidem cestu od slov do prožitků a zklidnit se. Hodně toho namluvíme a nevidíme, že to co hledáme je často blíž než si myslíme. Ráda TO pomáhám hledat, někdy totiž stačí se jen pořádně nadechnout, vypnout na chvíli rádio v hlavě a dát myšlenkám prostor a řád.

Moji klienti

Ve firemním prostředí je smyslem mé práce rozvoj řídících, komunikačních a organizačních dovedností lidí, kteří přijali jako výzvu vedení dalších lidí, týmů, projektů a procesů. Mohu jim pomoci usnadnit vedení podřízených k co nejvyšší výkonnosti při zachování harmonie mezi pracovním a soukromým životem všech zúčastněných.

Další klienti přicházejí řešit ryze osobní témata jako je komunikace s partnery, rodiči, dětmi, konfliktní situace, ale také hubnutí, trému z vystupování na veřejnosti, zvýšení obchodních dovedností, překonání strachu z neznámého nebo jen zrelaxovat organismus. 

Baví mě vést druhé k co největší pro-aktivitě a přemýšlení. Myšlenky a nápady, které si pod mým vedením objevují, jsou pro ně tím nejcennějším hnacím motorem a zdrojem inspirace.

Moje zásady

Při firemních zakázkách ctím cíle, které vytyčil manažer společně s koučovaným. Koučovaný musí vědět a souhlasit s tím, co jeho manažer nastavil jako cíl. Ctím kodex kouče ICF, proto s manažerem vždy uzavíráme dohodu, že pouze sleduje, jak se koučovaný přibližuje k cíli. To, jak jsme k tomu došli a co se odehrává na koučovacích sezeních, zůstává výhradně mezi mnou a koučovaným.

Pracuji s důvěrou, že koučovaný „na to má“. Svoji práci s klientem beru jako poslání. To by nebylo možné, kdybych pochybovala o jejich schopnostech a motivaci. Osobní a profesní rozvoj je nekonečná spirála a odkrývat lidský potenciál mne inspiruje a obohacuje.

Mentoring jen na vyžádání. Preferuji koučink, protože když radíme, musíme si být vědomi, že naše rada nemusí být pro druhé tím správným řešením. Pokud ale klient požádá o inspiraci ze zkušenosti a já cítím, že to pomůže věci, pak ráda sdílím své profesní know-how z práce s lidmi ve firmě.

Používám intuici a smysl pro potřeby druhých. Intuice mi totiž posílá vhodné otázky ve vhodném čase tak, že klienta vedou správným směrem. Dostatek empatie mi zase dovoluje oprostit se o vnějších vlivů a plně se soustředit na projevy a odpovědi klienta.

Raduji se z každého úspěchu svých klientů. Jejich úspěch je i mým úspěchem. Každý spokojený klient mi pomáhá tvořit i můj životní příběh a ten se díky možnosti pracovat s lidmi stále sofistikovaněji vyvíjí jen k lepšímu.

Vzdělávám se kontinuálně u nejlepších zahraničních a českých profesionálů.

Řídím se kodexem kouče ICF.

Helena Futerova

Jiří Šmejkal, ACC

Jiří Šmejkal

Ženatý, dvě děti

Psychoterapeut, poradce, supervizor, lektor, kouč

Kdo jsem

Nevím, ale vím, co to znamená. Mým životním krédem i nadějí je, že si lidé mohou být vzájemně prospěšní, když se dokáží správně potkat. To pro mne znamená, že si ujasní proč chtějí být spolu, v jakém vztahu, a co od sebe mohou očekávat.

Kdo jsou mí klienti

Lidé různého věku a postavení, kteří si chtějí lépe porozumět a cítí, že se chtějí stát sami sebou. Dále ti, kteří hledají svou cestu a svůj smysluplný cíl v životě. Také přicházejí lidé, kteří chtějí nalézt svůj skrytý potenciál a mít tak co největší vliv na utváření svého osobního a pracovního života. Celá řada klientů za mnou přichází, protože se potřebují vyrovnat s nenadálými nebo dlouhodobými osobními nebo vztahovými dilematy a chtějí projít potřebnými změnami. Mými klienty jsou také ti, kterým se již podařilo zrealizovat své životní vize a cíle a přesto cítí, že mají ještě potenciál k další seberealizaci například v oblasti společenské, sociální nebo duchovní. Všichni mají jedno společné, chtějí být šťastní, spokojení a naplnění.

Jak se potkáváme

Své klienty pokládám za rovnocenné partnery a tento postoj nabízím k přijetí. Každý máme ve vztahu, který vytváříme svou odpovědnost za to, co se bude dít a k jakému výsledku dojdeme. Z mé strany přináším do vztahu otevřenost, autenticitu a nasazení pro nalezení potřebných řešení. Na začátku tzv. seznamovací fáze si vyjasníme, zda spolu můžeme a chceme procesem procházet, pokud ano, domlouváme se na tom co klient potřebuje a kam se chce skrze naše setkání posunout (zakázka a cíl). Klient přináší látku ke zpracování a já způsoby, jak se dobrat k potřebných výsledkům. Na konci každého setkání rekapitulujeme přínosy a na konci celé spolupráce vyhodnocujeme všechny změny a posuny.

V čem je moje síla

Udržuji čistou mysl, nezatíženou předsudky, očekáváními a posuzováním a tím si získávám potřebný nadhled a současně sílu spontánní intuice. Dávám podporu, ale současně posiluji druhého v důvěře, že si ji může poskytnout i sám. Jsem tvořivý, lámu konvenční pohledy na věci a díky tomu druhého inspiruji k překonání vnitřních bariér. Využívám co nejjednodušších technik a postupů k efektivnímu růstu. Mám celostní vnímání reality a díky tomu vidím věci v širších souvislostech a perspektivách.

Co je mým cílem

Přispět k tomu, aby si klient po setkání se mnou důvěřoval, aby znal své zdroje, ze kterých může čerpat pro řešení svých životních situací, a celkově se cítil radostnější, spokojenější a naplněnější.

Jiri Smejkal

Ida Turay

Ida Turay

Absolvovala:

 • 2011 bakalářský titul na UHK, obor Politické vědy

 • 2012 Certificate in Advanced English, Londýně

 • 2015 První a druhá spirála kouče, Koučink akademie Libchavy, certifikovaný kurz ICF

 

Koučinku se s nadšením věnuji teprve od roku 2015, ale mám pocit, že jsem k tomuto povolání spěla celý svůj život. Od roku 2001 působím jako lektorka angličtiny, nicméně teprve s koučinkem jsem našla tu pravou energii a smysl. V současné době se věnuji osobnímu i profesnímu koučinku, a zároveň rozvíjím a aplikuji unikátní koncept jazykového koučinku. Neustále si rozšiřuji své vzdělání, protože cítím, že když se chce člověk zodpovědně věnovat sobě a ostatním, nesmí na své cestě zakrnět.

Věřím, že Vám dokáži nabídnout bezpečný a užitečný prostor, ve kterém najdete svou vlastní cestu pro váš ideální život - pracovní i osobní.

Předchozí zkušenosti

12 let ve vedení rodinné firmy, zkušenosti s vedením obchodních jednání, roční pobyt v zahraničí pro získání nových zkušeností a inspirací při objevování vlastní značky

Aktuální reference

 • Czechoslovak Group - CSGM a. s., Přelouč

 • Dibaq a. s.

 • DeHeus a. s.

 • Clever People s. r. o.

 

Zaměření koučinku

 • individuální koučink

 • jazykový koučink

 • osobní a profesní koučování v angličtině

 • interní komunikace
   

Ida Turay

Jana Kazíková, ACC

Jana Kazíková

Mgr. Jana Kazíková, ACC - pedagožka, lektorka, facilitátorka, koučka, mentorka, arteterapeutka

„Můj zájem je o budoucnosti, protože tam hodlám strávit zbytek svého života." Charles Kettering

Skoro dvě desítky let mám zkušenosti s výukou cizích jazyků a výtvarné výchovy na základní škole. Současně se vzděláváním žáků se věnovala vzdělávání dospělých. Mým profesním cílem je zavedení individuální podpory do škol formou koučování a mentoringu. Vzhledem k mé vášni pro umění a práci s lidmi, jsem hledala možnosti propojení, a tak jsem vystudovala arteterapii. Ráda maluji na hedvábí, chodím na výstavy, do divadla, ráda vařím a peču buchty a jsem závislá na permanentním sebevzdělávání.

Jako koučka a mentorka nabízím bezpečný a důvěrný prostor každému, kdo chce:

 • v kterékoliv oblasti života něco změnit

 • rozvíjet a využívat svůj skutečný potenciál

 • hledat vlastní způsoby řešení

 • ujasnit si priority a cíle v životě

 • budovat si spokojenou budoucnost

 • mít svůj život ve vlastních rukou

 

Vzdělávání a kurzy

2012 – 2014 – MU Brno, Pedagogická fakulta, DPS Arteterapie, absolutorium závěrečné zkoušky
 

2014 1997 – 1999 - MU Brno, rozšiřující studium německého jazyka, státní závěrečná zkouška
 

1999 1984 – 1989 - UJEP Brno, učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů, ruský jazyk – výtvarná výchova, státní závěrečná zkouška 1989
 

Lektorské dovednosti, KVIC, Nový Jičín, 40 h.
 

Kurz RWCT, KVIC, Nový Jičín 80 h. Facilitátor a konzultant řízení škol, Aisis,
Kladno, 200 h.
 

Systemický management, koučování, ISZ Praha 150 h.,
 

Studium arteterapie – CDVU, Pedagogická fakulta MU Brno, dvouleté studium
 

První spirála kouče, Koučink akademie Dolní Libchavy, 64 h.
 

Druhá spirála kouče, Koučink akademie Dolní Libchavy, 73 h.
 

Mentorink spirály, Koučink akademie Dolní Libchavy, 6 h.

 


Zkušenosti z praxe – mentorink a koučování

2009 – 2011 – kouč v projektu Kurikulum G (VÚP)
 

2010 – 2011 – supervize pedagogů, SSZŠ Litvínov
 

2012 – kouč v projektu Podpora pedagogů, MEC o.p.s.,Ostrava
 

2013 - 2014 – metodik a lektor vzdělávacího programu Rozvoj mentorských dovedností, členka řešitelské skupiny KA22, projekt Kariéra, NIDV Praha
 

2013 – lektorka v projektu Mentoring a peer leasing jako cesta rozvoje profesních dovedností a kolegiální podpory uvnitř školy. Společnost pro kvalitu školy, o. s.
 

2013 – 2014 - lektorka v projektu Mentoring a peer leasing jako cesta rozvoje profesních dovedností a kolegiální podpory uvnitř školy.
Společnost pro kvalitu školy, o. s.
 

2013 – 2014 - externí mentor, projekt "Cesta za kvalitní školou", SZŠ a VOZŠ Jihlava
 

2013 – 2014 – lektorka a kouč v projektu Moderní venkovské málotřídní školy, Vysočina Education, p. o., Jihlava
 

2014 – 2015 – mentor v projektu ICT nás baví, KPCDV Uherský Brod. 2015 – členka České asociace mentoringu ve vzdělávání ČAMV 2015 – 2016 - externí mentor, kouč ZŠ Za Alejí, Uherské Hradiště
 

2015 – 2016 - externí mentor, kouč ZŠ Za Alejí, Uherské Hradiště
 

od 2016 – lektorka vzdělávacího programu Pedagog mentorem, Koučink akademie Dolní Libchavy, s.r.o
 

od 2016 – certifikovaný kouč ACC
 

Jana Kazikova

Pavlína Žďárková

Pavlína Žďárková

„JÍME VŠICHNI, JEN ZÁLEŽÍ CO, KOLIK A KDY.“

Čemu se věnuji

Ve své práci zkoumám potraviny z různých pohledů. Od růstu a výroby až po úpravu na talíři. Snažím se odkrývat pravdy a mýty o potravinách. Stále nacházím nové cesty chutí, kulinářských úprav a kombinací všeho, co nám prochází žaludkem. Jsem obdivovatelkou klasických českých potravin a jídel, nad dovezenými přemýšlím, proč je do jídelníčku zařadit. Pro zdravého člověka žádné zákazy a příkazy do výživy nepatří. S extrémy ve výživě je to zrovna tak. Po letech praxe mi je jasné, že nejsou žádné zdravé a nezdravé potraviny, vždycky záleží, kolik čeho sníme. Zázračné pilule na hubnutí vážně neexistují. A mám jednu drogu, kterou vám ráda doporučím – hýbat se. Jídlo je radostí života, tak proč se trápit dietami.

Co společně můžeme dělat

 • Společně jednoduše poznat základní princip rozumného jídelníčku a umět ho sestavit.

 • Provedu vás divočinou potravin, porozumíte základním pojmům, naučíme se rozluštit obaly potravin.

 • Kantýny i rychlá občerstvení mohou nabízet rozumnou stravu – upravíme sortiment.

 • Firemní jídelna vaří příliš tradičně – navrhneme novější recepty.

 • Rodina se rozhodla pro úpravu stravovacích návyků - ráda vás tím provedu.

 • Hubneme a tloustneme – jak zastavit tento bludný kruh, aby úbytek byl trvalý.

 • Společně si vytvoříme jednoduchý oběd, večeři i svačinu.

 • Najdeme fyzické aktivity, které jsou pro každého vhodné.

Co je mým cílem?

Přispět k tomu, aby můj klient měl radost z jídla, nebál se zkoušet nové věci a poznal, co je prospěšné právě pro jeho tělo.

Kdo jsou moji klienti

Manažeři, firmy, rodiny, jednotlivci, školky.

Vzdělání

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Obor chemie a analýza potravin (1997) Každoročně absolvuji několik odborných kurzů.

Kdo jsem

Pavlína, spokojeně vdaná matka 3 dětí, aktivní sportovkyně a stepařka.

Objevila jsem se také v pořadu Sama doma, záznam pořadu může shlédnout ZDE.
 

Pavlina Zdarkova

Simona Trávníčková

Simona Trávníčková

JUDr. Simona Trávníčková, Ph.D.


V současné době se ze všeho nejvíce věnuji improvizačnímu divadlu a technikám seberozvoje skrze metody aplikované divadelní improvizace. Jsem členka improvizačního divadla Bafni, se kterým hraji pravidelně v divadlech v Brně, v Praze i po celé republice. Pod divadlem pořádám kurzy improvizace, osobnostního rozvoje skrze divadelní improvizaci ve formě pravidelných kurzů nebo víkendových workshopů pro veřejnost. Fascinuje mě možnost dávat lidem otevřený prostor pro objevování sama sebe, práci se svými strachy, vnitřním kritikem, práci na lásce k veřejnému vystupování. Velmi mě zajímá téma práce s chybou a potenciálem jejího využití pro spokojený život člověka. Nesnažím se z lidí tvořit herce, ale uvolnit jejich kreativní potenciál, spontaneitu a posílit sebevědomí. Fascinuje mě v lidech probouzet odvahu chodit do neznámých věcí. Občas hraji i v amatérském divadle (spolupracovala jsem s divadlem KočéBr a divadlem Járy Pokojského).


Moje životní cesta začala ale úplně jinak. A možná i proto je to dnes improvizace a divadlo, které to vše vyvažuje. Na své životní cestě skládám dohromady malé střípky znalostí a dovedností, které se snažím vzájemně propojovat.
Vystudovala jsem Právnickou fakultu v Brně, kde jsem získala doktorát z oboru Mezinárodní právo soukromé. Od ukončení magisterského studia na PrF MU jsem vyučovala 6 let odborné předměty z oboru mezinárodního práva soukromého a procesního a z oblasti právnických dovedností. Od začátku roku 2014 do konce března 2015 jsem vedla na Právnické fakultě v Brně Ústav dovednostní studií a inovace studia. Od roku 2015 vyučuji na na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Při výuce na vysoké škole jsem se vždy zaměřovala především na výuku předmětů zaměřených na rozvoj právnických dovedností (základy právnických dovedností, street law), rozvoj měkkých dovedností (vedení a práce v malém týmu, kreativita, prezentační dovednosti) a pedagogických dovedností doktorandů a mladých vyučujících (na přípravu seminářů, tematizace a cílování předmětu a hodiny, interaktivní metody výuky, práci se zpětnou vazbou či práci s různými skupinami skupinou studentů).


Řadu let jsem se věnovala i právnickému vzdělání právníků (dlouhodobě lektorovala školení pro advokátní koncipienty pro Českou advoátní komoru a kurzy pro soudce v Justiční akademii v Kroměříži) i vzdělávání neprávníků (studentů i pracujících semináře o základech práva a spolkovém právu).


V oblasti mimo vysokého školství sbírala své pracovní zkušenosti ve společnosti od roku 2008 ve společnosti Outward Bound - Česká cesta, s. r. o., která se zabývá rozvojem lidí a týmů různými vzdělávacími metodami, především outdoor management training či zkušenostní učení.


Zkušenosti z oblasti práce se skupinou i jednotlivci velmi intenzivně získávám od roku 2009 v Prázdninové škole Lipnice, z. s. Zde vedu a organizuji zážitkové kurzy zaměřené na seberozvoj skrze klasickou lipnickou metodu zážitkové pedagogiky, podílím se zde na pořádání metodických vzdělávacích kurzů pro učitele i pro veřejnost.

Simona Travnickova

Martin Halama

Martin Halama

ročník 1968, syn dělníka a tkadleny, manžel, otec dvou synů.


Podporuji dobré vztahy mezi lidmi. Rád naslouchám a sdílím a komunikuji přímo. Doprovázím lidi na cestě k sobě, k uvědomění, ke svobodě, k zodpovědnosti, k lepšímu životu. Baví mě být slušný k lidem a nebaví mě být vždy poslušný. Rád si hraju a tvořím. Věci zkoumám z mnoha stran. Věřím tomu, že každý za sebe ví nejlíp, co je pro něj dobré. Nabízím otázky, strukturu a klidnou sílu. Raduji se s druhými, když udělají další krok k cíli. 

VZDĚLÁNÍ

2010-2012    Sociální práce se zaměřením na komunikaci a aplikovanou psychoterapii. Diplomová práce: Postoj učitelů k supervizi. Pražská vysoká škola psychosociálních studií. Titul Mgr. 

 

 • 2001-2004 - Sociální pracovník. Bakalářská práce: Telefonické kontakty na Lince důvěry. Pedagogická fakulta TU Liberec. Titul Bc.

 • 2017 - Práce s tělem – „i tělo jsem já“ (80 hodin, Lippp, o.p.s.)

 • 2014 - První spirála kouče. Specifický trénink koučů s ACSTH schválením od ICF. (64 hodin, Koučink akademie Libchavy)

 • 2009 - Odborná případová supervize (262 hodin, Remedium Praha) 

 • 2006 – 2008 - Profesní dovednosti pro pracovníky v pomáhajících profesích v gestalt    terapeutickém přístupu (209 hodin, Lirtaps, o.p.s.)

 • 2006 - Práce s časovou osou, psychosomatický kontext práce s klientem (25 hodin, Institut rodinné terapie a     psychosomatické medicíny Liberec)

 • 2006 - Lektorské dovednosti školitele probačního programu Právo pro každý den

 • (86 hodin, Partners Czech)

 • 2005 - Úvod do řízení a supervize (20 hodin, Remedium Praha a Partners Czech)

 • 2005 - Internetové poradenství (20 hodin, Modrá linka Brno)

 • 2004 – 2005 - Krizová intervence (60 hodin, Remedium Praha)

 • 2000 – 2004 - Sebezkušenostní část výcviku v psychodynamicky a hlubinně orientované psychoterapii (578 hodin, SUR)

 • 2000 - Telefonická krizová intervence (108 hodin „D“, o. s. Liberec)

 • od 1999 - pracuji pod supervizí


PRAXE

 • od 2006 - Supervize pro pomáhající profese a vedoucí týmů (týmové, individuální) 

 • od 2014 - Individuální koučink

 • 2012 – 2016 - Assessment centrum týmových koordinátorů pro  Škoda Auto, a.s.  

 • od 2003 - Lektorská činnost

 • 2001 – 2008 - Vedoucí Linky důvěry Liberec.

 • 1999 – 2001 - Socioterapeut. Krizové centrum a terapeutická komunita pro drogově závislé.

Halama

Martin Holčík

Martin Holčík

Nar. 1971, ženatý, tři děti.


Cesta k úplnosti začíná objevováním vnitřního bohatství


Kouč, lektor, konzultant


Vždy mě velmi bavilo objevovat zákonitosti fungování světa a plánoval jsem, že své znalosti budu jednou předávat dál. Po studiu učitelství matematiky a fyziky na Přírodovědecké fakultě a studiu informačních technologií na Fakultě informatiky Masarykovy univerzity v Brně jsem se krátce věnoval v Centru zpracování přirozeného jazyka MU výzkumné práci v oblasti počítačového zpracování sémantiky českého jazyka, ale má profesní cesta se poté posunula z prostředí univerzity do světa byznysu.


Druhá polovina devadesátých let minulého století byla dobou začínajícího internetu v České republice a příležitost být aktivně u toho byla pro mne silné lákadlo. Spolu s kamarádem ze studií jsme v roce 1998 založili IT společnost DAT. Stala se jedním z prvních nezávislých regionálních poskytovatelů internetu na domácím telekomunikačním trhu a postupně si vybudovala silné postavení u firemních i domácích klientů na jižní a východní Moravě.


Z pozice majitele a výkonného ředitele společnosti DAT jsem se krok za krokem učil, jak řídita rozvíjet firmu na silně konkurenčním telekomunikačním trhu. Protože se firma DAT věnovala také tvorbě specializovaných portálových projektů, mohl jsem z pozice analytika webových řešení hlouběji nahlédnout do interních procesů, specifického jazyka a firemní kultury jiných organizací – velkých korporací, malých a středních firem, zájmových sdružení, institucí státní správy. Poznal jsem reálné prostředí trhu, vyzkoušel si každodenní vedení lidí, ověřoval si v praxi různé manažerské teorie a rady.


V prvních letech podnikání byly mé manažerské zkušenosti často vykoupeny dlouhým
hledáním a chybami, někdy enormním množstvím vynaložené energie. Dlouho jsem
nenacházel žádný univerzálně fungující způsob, jak to změnit. Později jsem přece jen objevil možnou cestu. Jak se ukázalo, měla dvě části.


Potřeba udržet se v dlouhodobě vykonávané manažerské práci při fyzickém i psychickém zdraví obrátila mou pozornost k práci na sobě, k meditacím, kterým se od roku 2009 systematicky věnuji. Věta o cestě k úplnosti je mottem webových stránek Kvalita života, které jsme ve společnosti DAT vytvořili pro mé učitele v této oblasti - Prasadama a Martinu Janků. Vděčím jim za hlubší poznání sebe sama, jemné a postupné odstranění různých závojů a překážek ve mně, za důvěru ve vlastní kvality, možnost žít otevřenější, bohatší a spokojenější život.


Když jsem později v roli výkonného ředitele společnosti DAT vstoupil do týmové dílny ředitelů firem v Libchavách, překvapila mne účinnost koučovacího přístupu i další nabízené knowhow. Na dílně jsem nenašel žádnou sadu zaručeně nejlepších návodů a doporučení ve třech až sedmi krocích, o těch jsem předtím četl ve spoustě knih a v praxi většinou moc nefungovaly. Získal jsem však prožitek z hlubokého pochopení principů, na kterých stojí úspěšné a smysluplné podnikání. V tom byl pro mne klíč, jak aplikovat první část své cesty, vnitřní změnu, efektivně v denním životě manažera, k rozvoji řízené firmy, ku prospěchu okolí.


V roce 2017 jsme se společníkem provedli po 18 letech úspěšný prodej společnosti DAT a to mi dalo možnost vrátit se k tomu, co stálo na začátku mé profesní dráhy. Myslím, že dnes mohu předávat nejen poznatky, ale již i zkušenosti. Práce v týmu akademie je pro mne šancí dále rozvíjet sám sebe v inspirativním prostředí. Mám možnost nabízet své dlouholeté zkušenosti z byznysu i cesty osobního poznání.


Reference:
Manažerské zkušenosti na pozici výkonný ředitel společnosti DAT,

únor 1999 až červen 2017
Vedoucí analytik internetových portálových řešení

 • Krajské informační a vzdělávací portály - Zkola, Jmskoly

 • Turistické informační portály - Slovácko, Východní Morava

 • Krajské systémy pro administraci školních soutěží a olympiád - Jihomoravský kraj, Pardubický kraj

 • Portály korporací - MESIT holding, a.s., Uherskohradišťská nemocnice, a.s.

Vedoucí projektových týmů Škola MMX, Firma MMX, Sémantický web
Jednatel vzdělávací agentury KDECO Uherské Hradiště
Zakladatel a předseda sportovního klubu Badminton Uherské Hradiště

Holcik

Jan Zeman

Jan_Zeman_2.png

Intuitivní podnikatel, mentor, kouč a průvodce firem a jednotlivců na cestě vědomého podnikání založeného na hodnotách.

Zkušenosti z podnikání a mangementu:
Majitel Biopekárny Zemanka, jednatel a ředitel www.biopekarnazemanka.cz 
Manažer společnosti Accace, zakladatel poboček v CEE www.accace.cz 
Spoluzakladatel projektu Albio, obchody, výroba a propagace biopotravin
Partner společnosti a daňový poradce Tacoma Consulting
Burzovní makléř a manažer společnosti Merx s.r.o.
Spoluzakladatel restaurace U Buldoka a kadeřnictví Manon v Praze 

Kvalifikace a vzdělání:

 • 1995    Licence makléře cenných papírů BCPP

 • 1997    The Open University – Management 

 • 2000    Licence daňového poradce, člen KDP

 • 2016    Manažer koučem Akademie Libchavy – koučovací styl vedení

 • 2017    Spirála kouče Akademie Libchavy – koučovací výcvik

 • 2017    Systemické vedení týmu Akademie Libchavy – práce s týmem

Zaměření:

 • Průvodce firem - provázení na cestě vědomého podnikání založeného na hodnotách

 • Průvodce jednotlivců - na cestě osobního rozvoje ke skutečnému leaderovi

 • Profesionální kouč – provázení jednotlivců procesem osobního rozvoje a naplnění jejich plného pracovního a osobního potenciálu, transformační koučink 

 • Mentor – v podnikání, managementu a leadershipu, brand managementu a obchodu

 • Týmový kouč – provázení týmů procesem změn včetně efektivního fungování projektů a procesů 

 • Lektor – tréninku smysluplného obchodu a vědomého podnikání 

Můj styl:
Mám mnohaletou zkušenost majitele a tvůrce firem. Mnoho jsem si prošel, vytvořil i opustil. Sdílím jen to, co jsem sám vyzkoušel. Umím využít zkušeností a zároveň přinést pohled z venku, vnímat potřeby celku a zaměřit se na podstatné. 

Věk: 45 let

Specializace
Leadership, manažerské dovednosti a motivace
Firemní kultura a hodnoty
Brand management
Obchodní strategie
Vědomé podnikání 
Týmový, individuální a transformační koučink 
 

Zeman
Zdeněk Kříž

Zdeněk Kříž

Zdeněk Kříž_foto_2018.JPG

Zkušenosti z podnikání a mangementu:

 • 25 let podnikání a budování vlastních firem

 • 12 let ve vedení samosprávního celku městyse Knínice

 • zakladatel a majitel firmy SULKOM s.r.o. se zaměřením na obchod a realizace v oblasti stavebnictví, specializace na segment výplní stavebních otvorů

 • zakladatel a spolumajitel firmy Stomatologie AGLAIA s.r.o. se specializací na zubní lékařství

 • zakladatel a spolumajitel firmy Calibardas Group s.r.o. – projekt vybudování a provozu pěstitelské pálenice, BIO moštárny, zpracování regionálních zemědělských přebytků a zvěřiny

 • průvodce vědomým podnikáním při tvorbě výkonných a spokojených firem

 • mentor a kouč majitelů a ředitelů firem

 • expert konzultant Jihomoravského inovačního centra Brno 

 

Prostředí soukromého podnikání

 • založení a vedení firem do 50 zaměstnanců

 • výběr zaměstnanců, personalistika, motivace a rozvoj zaměstnanců

 • firemní kultura, vize, plány dlouhodobé a krátkodobé

 • komplexní marketing, brand management, obchodní strategie

 • finanční, účetní a personální legislativa

 • legislativní zákonitosti prostředí staveb a investičních akcí, smluv, neshod a smírčích jednání

 • problematika výběrových řízení ze strany uchazeče i zadavatele 

 • development

 • problematika kontrolních, dozorových a represivních postupů orgánů státní správy  

 

Prostředí územní samosprávy

 • vedení samosprávního celku s cca 900 obyvateli

 • příprava a vedení realizace investičních akcí v legislativním rámci dotačních programů

 • komplexní problematika územního plánování obcí, development

 • legislativní a rozpočtová problematika samosprávních celků a příspěvkových organizací

 

Vzdělání:

 • Vysoká škola zemědělská, fakulta lesnická

 • Celoživotní vzdělávání v programech společností Maják, Business Success, Akademie Libchavy, J. Bhagat Zeilhofer, aj.

Zaměření:

 • Průvodce vědomým podnikáním – AKADEMIE Libchavy s.r.o.

 • Mentor a kouč

Můj styl:

Zaměřuji se především na témata majitelů, ředitelů firem a manažerů  z reálného firemního prostředí, která se často odráží i v osobním životě. Převážnou většinu těchto témat jsem měl možnost prožít osobně. Snoubím realitu všedních dnů a nažitá poznání s vědeckým základem a teorií. Práce se mnou je díky tomu skutečná, opírá se o život jaký je a zároveň jej ukotvuje. Jsem přesvědčen, že „jediná jistota v životě je, že přijde změna“. S tímto přesvědčením provázím klienta cestou k jeho vlastnímu poznání. Pomocí koučovacího přístupu pomáhám klientům nacházet vlastní neobjevené zdroje, vlastní vize a cestu do budoucnosti.  Při mentorinku kromě koučování využívám i inspiraci vlastních zkušeností s danými tématy. To klientům ulehčuje rozlišení slepých uliček od nalezení pro ně užitečné vlastní cesty.

bottom of page