top of page

Helena Futerová

Moje vize

Propojovat rychlost businessu, kterou jsme převzali ze západu, s principy moudrosti a klidu, tisíciletími prověřenými na východě.

Tím zprostředkovávat lidem cestu od slov do prožitků a zklidnit se. Hodně toho namluvíme a nevidíme, že to co hledáme je často blíž než si myslíme. Ráda TO pomáhám hledat, někdy totiž stačí se jen pořádně nadechnout, vypnout na chvíli rádio v hlavě a dát myšlenkám prostor a řád.

Moji klienti

Ve firemním prostředí je smyslem mé práce rozvoj řídících, komunikačních a organizačních dovedností lidí, kteří přijali jako výzvu vedení dalších lidí, týmů, projektů a procesů. Mohu jim pomoci usnadnit vedení podřízených k co nejvyšší výkonnosti při zachování harmonie mezi pracovním a soukromým životem všech zúčastněných.

Další klienti přicházejí řešit ryze osobní témata jako je komunikace s partnery, rodiči, dětmi, konfliktní situace, ale také hubnutí, trému z vystupování na veřejnosti, zvýšení obchodních dovedností, překonání strachu z neznámého nebo jen zrelaxovat organismus. 

Baví mě vést druhé k co největší pro-aktivitě a přemýšlení. Myšlenky a nápady, které si pod mým vedením objevují, jsou pro ně tím nejcennějším hnacím motorem a zdrojem inspirace.

Moje zásady

Při firemních zakázkách ctím cíle, které vytyčil manažer společně s koučovaným. Koučovaný musí vědět a souhlasit s tím, co jeho manažer nastavil jako cíl. Ctím kodex kouče ICF, proto s manažerem vždy uzavíráme dohodu, že pouze sleduje, jak se koučovaný přibližuje k cíli. To, jak jsme k tomu došli a co se odehrává na koučovacích sezeních, zůstává výhradně mezi mnou a koučovaným.

Pracuji s důvěrou, že koučovaný „na to má“. Svoji práci s klientem beru jako poslání. To by nebylo možné, kdybych pochybovala o jejich schopnostech a motivaci. Osobní a profesní rozvoj je nekonečná spirála a odkrývat lidský potenciál mne inspiruje a obohacuje.

Mentoring jen na vyžádání. Preferuji koučink, protože když radíme, musíme si být vědomi, že naše rada nemusí být pro druhé tím správným řešením. Pokud ale klient požádá o inspiraci ze zkušenosti a já cítím, že to pomůže věci, pak ráda sdílím své profesní know-how z práce s lidmi ve firmě.

Používám intuici a smysl pro potřeby druhých. Intuice mi totiž posílá vhodné otázky ve vhodném čase tak, že klienta vedou správným směrem. Dostatek empatie mi zase dovoluje oprostit se o vnějších vlivů a plně se soustředit na projevy a odpovědi klienta.

Raduji se z každého úspěchu svých klientů. Jejich úspěch je i mým úspěchem. Každý spokojený klient mi pomáhá tvořit i můj životní příběh a ten se díky možnosti pracovat s lidmi stále sofistikovaněji vyvíjí jen k lepšímu.

Vzdělávám se kontinuálně u nejlepších zahraničních a českých profesionálů.

Řídím se kodexem kouče ICF.

bottom of page