top of page

Martin Halama

Martin Halama

ročník 1968, syn dělníka a tkadleny, manžel, otec dvou synů.


Podporuji dobré vztahy mezi lidmi. Rád naslouchám a sdílím a komunikuji přímo. Doprovázím lidi na cestě k sobě, k uvědomění, ke svobodě, k zodpovědnosti, k lepšímu životu. Baví mě být slušný k lidem a nebaví mě být vždy poslušný. Rád si hraju a tvořím. Věci zkoumám z mnoha stran. Věřím tomu, že každý za sebe ví nejlíp, co je pro něj dobré. Nabízím otázky, strukturu a klidnou sílu. Raduji se s druhými, když udělají další krok k cíli. 

VZDĚLÁNÍ

2010-2012    Sociální práce se zaměřením na komunikaci a aplikovanou psychoterapii. Diplomová práce: Postoj učitelů k supervizi. Pražská vysoká škola psychosociálních studií. Titul Mgr. 

 

 • 2001-2004 - Sociální pracovník. Bakalářská práce: Telefonické kontakty na Lince důvěry. Pedagogická fakulta TU Liberec. Titul Bc.

 • 2017 - Práce s tělem – „i tělo jsem já“ (80 hodin, Lippp, o.p.s.)

 • 2014 - První spirála kouče. Specifický trénink koučů s ACSTH schválením od ICF. (64 hodin, Koučink akademie Libchavy)

 • 2009 - Odborná případová supervize (262 hodin, Remedium Praha) 

 • 2006 – 2008 - Profesní dovednosti pro pracovníky v pomáhajících profesích v gestalt    terapeutickém přístupu (209 hodin, Lirtaps, o.p.s.)

 • 2006 - Práce s časovou osou, psychosomatický kontext práce s klientem (25 hodin, Institut rodinné terapie a     psychosomatické medicíny Liberec)

 • 2006 - Lektorské dovednosti školitele probačního programu Právo pro každý den

 • (86 hodin, Partners Czech)

 • 2005 - Úvod do řízení a supervize (20 hodin, Remedium Praha a Partners Czech)

 • 2005 - Internetové poradenství (20 hodin, Modrá linka Brno)

 • 2004 – 2005 - Krizová intervence (60 hodin, Remedium Praha)

 • 2000 – 2004 - Sebezkušenostní část výcviku v psychodynamicky a hlubinně orientované psychoterapii (578 hodin, SUR)

 • 2000 - Telefonická krizová intervence (108 hodin „D“, o. s. Liberec)

 • od 1999 - pracuji pod supervizí


PRAXE

 • od 2006 - Supervize pro pomáhající profese a vedoucí týmů (týmové, individuální) 

 • od 2014 - Individuální koučink

 • 2012 – 2016 - Assessment centrum týmových koordinátorů pro  Škoda Auto, a.s.  

 • od 2003 - Lektorská činnost

 • 2001 – 2008 - Vedoucí Linky důvěry Liberec.

 • 1999 – 2001 - Socioterapeut. Krizové centrum a terapeutická komunita pro drogově závislé.

bottom of page