top of page

Země koučů

AKADEMIE

Je určena pro kouče, kteří mají zájem zvyšovat svoji profesionalitu.

 

Podporujeme rozvoj osobnosti koučů ve prospěch klienta. Cílem je garance kvality kouče pro klienty.

Připravujeme nový web www.zemekoucu.cz,

prozatím více informací zde 

spokojené

& výkonné

AKADEMIE

firmy

Podporuje tvorbu firemní kultury směřující k vyšší výkonnosti a spokojenosti.
Zaměřuje se na leadership a kompetence vedení lidí

a využívání jejich potenciálu.


PODPORUJEME SAMOSTATNOST A ODPOVĚDNOST

lidí ve firmách.

Připravujeme nový web www.akademiefirmy.cz ,

prozatím více informací o firemních kurzech zde 

pište volejte,rádi vám poradíme.

Firmy

spokojené & klidné

školy

AKADEMIE

Prostřednictvím koučovacího přístupu učíme vedení škol dovednostem jak otevřeně komunikovat, podporovat spolupráci mezi pedagogy a rozvíjet jejich profesní kompetence.


Vytváříme programy pro pedagogy, kteří chtějí vidět spokojené učitele, žáky a rodiče a vytvořit prostředí, kde žáci mají klid a podporu pro svůj rozvoj.

Připravujeme nový web www.akademieskoly.cz,

prozatím více informací zde 

Skoly

Impro

AKADEMIE

Impro je unikátní nástroj pro rozvoj spokojených a výkonných firmem, spokojených a klidných škol.


V procesu učení mohou firmy i školy narazit na limit, za který

je těžké se dostat. Hodně už se toho naučily, něco tam stále nehraje a jiné techniky nezabírají. Proto je v Akademii IMPRO.

 

Ukazuje cestu „out of the box“, podporuje umění využít vlastních zdrojů k tvorbě něčeho nového.


Pomáhá, abychom nebyli sami sobě překážkou na cestě

ke spokojenosti.

Připravujeme nový web www.akademieimpro.cz

Impro

Teambuilding

AKADEMIE

Rozvíjíme týmy zážitkem. Ten přináší zkušenost,

na které stavíme. Učíme lidi vnímat, reflektovat

a přenášet poznatky do praxe. Klademe vyvážený důraz na tři oblasti - radost, výkon a učení.

 

Rozvoj zážitkem využíváme k budování týmu, podpoře dobrých vztahů, zefektivnění firemních procesů, rozvoji týmových a lídrovských dovedností

a odměně či regeneraci týmu.

Připravujeme nový web www.akademieteambuilding.cz

Team

Sebepoznávací program pro nezadané, kteří chtějí přijít na to, jak poznat svůj ideální protějšek.

Více informací na webu www.rozumemnebocitem.cz

Rozum
AKADEMIE

Fit

Zdravý člověk, zdravá škola, zdravá firma,

to je spokojenost pro soukromý i firemní život.


Jednoduchá cesta vhodného stravování

Vás k tomu dovede.

Připravujeme nový web www.akademiefit.cz,

prozatím více informací zde 

Fit

Moje 

spokojenost

AKADEMIE

Programy zaměřené na osobní rozvoj. Různé formy osobního rozvoje k nalezení rovnováhy ve svém životě, vnitřní spokojenosti a spokojenosti okolí. Způsoby, jak porozumět sobě, svým potřebám a svým blízkým.

Připravujeme nový web www.mojespokojenost.cz,

prozatím více informací zde 

Spokojenost

Zahrada

života

AKADEMIE

Zahrada života je naše škola, která rozvíjí dospívající mladé lidi
od 15 do 21 let. Nabízí jim prožitkovou formou nástroje pro osobní růst, které pak mohou používat celý život.

Chceme motivovat a podpořit mladé, aby objevili ve dvaceti letech to, co mnoho lidí objeví až mnohem později.

Připravujeme nový web www.zahradazivota.cz

Zahrada
AKADEMIE

Future leader je půlroční program pro mladé lídry, prožitkový

i praktický. Je jedinečný svou autenticitou, citlivou reflexí potřeb účastníků i celé skupiny. V programu se setkávají lidé
z managementu, neziskové či veřejné sféry, vědy i politiky.

 

Vytváříme prostor pro vzájemné obohacování vizí, myšlenek

a různorodých přístupů. Vedeme účastníky k otevřenému vnímání souvislostí a schopnosti lépe vést sám sebe i ostatní.

 

Vycházíme z poznání, že schopnost vést ostatní znamená umět být

sám sobě lídrem.

Více informací na webu www.futureleader.cz

Future
bottom of page