top of page

Simona Trávníčková

Simona Trávníčková

JUDr. Simona Trávníčková, Ph.D.


V současné době se ze všeho nejvíce věnuji improvizačnímu divadlu a technikám seberozvoje skrze metody aplikované divadelní improvizace. Jsem členka improvizačního divadla Bafni, se kterým hraji pravidelně v divadlech v Brně, v Praze i po celé republice. Pod divadlem pořádám kurzy improvizace, osobnostního rozvoje skrze divadelní improvizaci ve formě pravidelných kurzů nebo víkendových workshopů pro veřejnost. Fascinuje mě možnost dávat lidem otevřený prostor pro objevování sama sebe, práci se svými strachy, vnitřním kritikem, práci na lásce k veřejnému vystupování. Velmi mě zajímá téma práce s chybou a potenciálem jejího využití pro spokojený život člověka. Nesnažím se z lidí tvořit herce, ale uvolnit jejich kreativní potenciál, spontaneitu a posílit sebevědomí. Fascinuje mě v lidech probouzet odvahu chodit do neznámých věcí. Občas hraji i v amatérském divadle (spolupracovala jsem s divadlem KočéBr a divadlem Járy Pokojského).


Moje životní cesta začala ale úplně jinak. A možná i proto je to dnes improvizace a divadlo, které to vše vyvažuje. Na své životní cestě skládám dohromady malé střípky znalostí a dovedností, které se snažím vzájemně propojovat.
Vystudovala jsem Právnickou fakultu v Brně, kde jsem získala doktorát z oboru Mezinárodní právo soukromé. Od ukončení magisterského studia na PrF MU jsem vyučovala 6 let odborné předměty z oboru mezinárodního práva soukromého a procesního a z oblasti právnických dovedností. Od začátku roku 2014 do konce března 2015 jsem vedla na Právnické fakultě v Brně Ústav dovednostní studií a inovace studia. Od roku 2015 vyučuji na na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Při výuce na vysoké škole jsem se vždy zaměřovala především na výuku předmětů zaměřených na rozvoj právnických dovedností (základy právnických dovedností, street law), rozvoj měkkých dovedností (vedení a práce v malém týmu, kreativita, prezentační dovednosti) a pedagogických dovedností doktorandů a mladých vyučujících (na přípravu seminářů, tematizace a cílování předmětu a hodiny, interaktivní metody výuky, práci se zpětnou vazbou či práci s různými skupinami skupinou studentů).


Řadu let jsem se věnovala i právnickému vzdělání právníků (dlouhodobě lektorovala školení pro advokátní koncipienty pro Českou advoátní komoru a kurzy pro soudce v Justiční akademii v Kroměříži) i vzdělávání neprávníků (studentů i pracujících semináře o základech práva a spolkovém právu).


V oblasti mimo vysokého školství sbírala své pracovní zkušenosti ve společnosti od roku 2008 ve společnosti Outward Bound - Česká cesta, s. r. o., která se zabývá rozvojem lidí a týmů různými vzdělávacími metodami, především outdoor management training či zkušenostní učení.


Zkušenosti z oblasti práce se skupinou i jednotlivci velmi intenzivně získávám od roku 2009 v Prázdninové škole Lipnice, z. s. Zde vedu a organizuji zážitkové kurzy zaměřené na seberozvoj skrze klasickou lipnickou metodu zážitkové pedagogiky, podílím se zde na pořádání metodických vzdělávacích kurzů pro učitele i pro veřejnost.

bottom of page